Hlášení škod

 

Telefonicky – doporučeno!!!                                 tisknout:   likvidace škod Allianz.jpg (111,1 kB)

+420 241 170 000

tuto linku použijte i pro hlášení spojené s požadavkem na asistenční službu, pro škody podnikatelů s výjimkou škod zahraničních (cizinců), delegovaných škod od ČKP

Součástí hlášení je i požadavek na provedení prohlídky. 

V obou případech volající ihned obdrží registrační číslo škody!

 

NOVĚ on-line hlášení na webu

www.allianz.cz/obcane/sluzby/oznameni-skodne-udalosti/

 

 

Hlášení škody - povinné ručení, havarijní a doplňkové pojištění a privátní majetek

Elektronicky e-mailem, hlášení (vyplněné papírové, následně naskenované) přiložit jako přílohu do schránky

Spec-hlaseni-motor@allianz.cz (ŠU z pojištění ZHP, DHP, PR)

Spec-hlasení-majetek@allianz.cz (ŠU z pojištění privátního majetku nebo podnikatelů)

 

Při odesílání poštou – odeslat na adresu:

Allianz pojišťovna, a. s.

ÚLPU VMO

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

 

 

Podklady k likvidaci (ZHP, DHP, PR, privátní majetek, podnikatelé)

Po registraci pojištěný/poškozený obdrží telefonickou informaci a/nebo písemný doklad s číslem škody a seznamem podkladů,

které je třeba doložit. Vybrané podklady zajistí úsek likvidace (je uvedeno které).

Zajištěné podklady může pojištěný/poškozený nebo jeho zástupce předat úseku likvidace způsobem ad c) nebo ad d).

Poznámka:Podklady lze předat i na středisko likvidace v regionech (do doby jeho definitivního uzavření).

 

Prohlídka poškozeného vozidla/majetku a přebírání podkladů

1. lze pouze u škod, kde „poškozený“ nahlásil ŠU a má registrační číslo škody

2. jsou prováděny mobilními techniky (MT) v regionech na podkladě rozhodnutí a objednávek příslušných pracovníků

likvidace. Obchodní zástupce ani jiný subjekt (např.servis) nemůže přímo u MT objednat prohlídku ani mu předávat

podklady ke škodě.

3. MT jsou vybaveni potřebnou technikou a služebními vozidly s reklamním označením

 

4. jediné pevné stanoviště k provádění prohlídek vozidel v ČR je na adrese:

Kolbenova 5a, Praha 9 (bývalé OLPU Kolbenova)

provozní doba po-pá 9-12,30h a 13-17h

Podmínkou je předchozí nahlášení škody a znalost registračního čísla škody.

Prohlídku není nutno ani možno objednávat předem.

Poznámka:Toto pracoviště nepřebírá hlášení ani jiné podklady ke škodám.

 

Mondial Assistance

V rámci asistenčních služeb autopojištění provádějí smluvní poskytovatelé asistenční služby odtah přednostně do smluvního

servisu schopného provést opravu vozidla.

Vybraní smluvní poskytovatelé asistenční služby provádějí na místě zásahu asistence potřebnou fotodokumentaci poškozených

vozidel a příp. dalšího majetku. Tuto následně přes centrálu Mondial předávají na Zákaznické centrum pojistných událostí Allianz

k posouzení.

 

Smluvní servisy

Součinnost probíhá podle uzavřených smluv a dodatků ke spolupráci v oblasti oprav motorových a přípojných vozidel a metodických podkladů.

 

Informace k otevřené škodě (co chybí k likvidaci)

Pokud klient/poškozený ztratí papírový podklad, může ověřit stav likvidace telefonicky na telefonu ad a) modrá linka.

 

Informace k uzavřené škodě (vyplacené, odmítnuté)

Pokud klient/poškozený potřebuje dovysvětlení k dopisu o závěrečné likvidaci, může žádost předat telefonicky ad a) modrá linka nebo písemně ad d) centrální podatelna. Žádost bude postoupena kompetentnímu pracovníkovi k posouzení a odpovědi

žadateli.

Zajímavost: https://www.knopf.cz/news/allianz-na-podvodniky-nasazujeme-od-unora-hlasovy-detektor/

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.