ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S.   KÓD 205

O registraci můžete požádat na tel.: 603 506 555 nebo elektronicky cpzp@knopf.cz. VŠE ZAŘÍDÍME.

Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. lednu následujícího kalendářního roku; přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny tzn. v termínu od 1.1.2015 do 30.6.2015 je možné se registrovat ke dni 1.1.2016, v termínu od 1.7.2015 do 30.6.2016 je možné se registrovat ke dni 1.1.2017, atd.

Změnu zdravotní pojišťovny provádí za osoby nezletilé a osoby bez způsobilosti k právním úkonům jejich zákonný zástupce.

Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to k 1. lednu následujícího kalendářního roku. U novorozenců nemusí být uplatněná podmínka registrace 6 měsíců před požadovaným dnem změny, např. novorozenci narozenému v červenci 2015, je změna zdr. pojišťovny možná k 1. lednu 2016.

Pro registrace platné od 1. dne kalendářního roku v případě změny jména, příjmení, adresy trvalého pobytu, kontaktní adresy, rodného čísla a/nebo stavu rozhodného pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění se zavazuji tyto změny ohlásit ČPZP 60 dní před termínem platnosti registrace. Toto oznámení je možné provést prostřednictvím Infocentra ČPZP tel. 810 800 000 nebo elektronicky posta@cpzp.cz s přiložením příslušných dokladů.

O změnu zdravotní pojišťovny se postaráme sami. Vaší jedinou povinností je oznámení změny zdravotní pojišťovny vašemu zaměstnavateli, ošetřujícímu praktickému lékaři a vrácení starého průkazu pojištěnce bývalé zdravotní pojišťovně

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.