pojištění osob


ZMĚNY ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ OD 01.01.2015

Co dělat spojistnou smlouvou?

Do konce roku 2014 jste nepodnikli žádný krok:

 • Smlouva se u většiny pojišťoven
       změnila na "daňovou", čímž jste si zachovali možnost odečítat
       zaplacené pojistné od daní. Úspory lze vybrat i letos, ale pak se
       smlouva překlopí na "nedaňovou" (neumožňuje daňové odpočty, avšak lze
       z ní vybírat peníze) a již není cesty zpět. Na rozhodnutí, zda zvolit
       daňovou, nebo nedaňovou smlouvu, máte čas do konce března.

 • Pokud jste nic neudělali,
       "pasivně souhlasili" s přechodem na daňovou smlouvu, ale do konce roku
       2014 vybrali peníze, je situace stejná. Do konce března lze smlouvu změnit
       na "nedaňovou".

 • Smlouvu můžete na "nedaňovou"
       změnit i po 31. březnu 2015. Pak je ale třeba dodanit odpočty uplatněné v
       posledních deseti letech. Nejpozději však za rok 2015, odpočty pojistného
       zaplaceného v roce 2014 a dříve dodaňovat nemusíte.

Souhlasili jste se zachováním mimořádných výběrů peněz, a tím se vzdali
daňových odpočtů (nebo to do 31. 3. uděláte):

 • Smlouvu jde převést zpět na
       "daňovou", ale jen pokud jste z pojištění po 1. 1. 2015 nevybrali žádné
       peníze (jinak smlouva zůstane "nedaňová"). Pakliže jste je vybrali do
       konce loňského roku, nevadí to.

 • Jestliže smlouvu změníte na
       "daňovou" do konce března, budete si moci pojistné odečíst za celý rok
       2015. Pokud ji změníte později, daňovou úlevu budete mít až od měsíce
       změny. Například bude-li smlouva upravena od 1. října 2015, bude možné
       si pojistné odečíst jen za říjen až prosinec.

DALŠÍ INFORMACE NELEZNETE VE ZPRÁVÁCH


DRUHY SMLUV

PASTELKA

RYTMUS

PRO život

PRO ženy

 • 1 smlouva = až 6 členů rodiny
 • 15% sleva na riziková připojištění
 • zdarma 500.000,- za smrt při dopravní nehodě
 • libovolná investiční strategie
 • garanční fond se zaručeným zhodnocením 2,4%
 • až 20 rizikových připojištění

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.