Problém s investičním životním pojištěním se Allianz netýká.

14.05.2018 14:05

From: Balek Vaclav

Sent: Thursday, May 10, 2018 4:37 PM

To: Radek Knopf

Subject: RE: problém ŽP - AXA a ČP

 

Dobrý den,

posílám Vám aktuální text, který jsem dnes dával do Blesku, odkud se ptali na problém s investičním životním pojištěním.

Zdraví Vás

 

Václav Bálek

senior manažer komunikace

tiskový mluvčí


Allianz pojišťovna, a.s.

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

mobil: ++420 605 203 447

e-mail: vaclav.balek@allianz.cz

www.allianz.cz

odpověď pro Blesk:

Pozice Allianz je od ostatních pojišťoven odlišná. Žádné neplatné smlouvy nemáme. Každé investiční pojištění od Allianz mělo zveřejněný sazebník poplatků. Nikdy jsme nenabízeli produkt, který by neměl pojistnou částku ve smlouvě a zároveň k němu neexistoval sazebník poplatků.

Přestože jsme u každé smlouvy IŽP měli zveřejněný sazebník poplatků, a i definovanou pojistnou částku pro případ smrti, rozhodli jsme se skoro před třemi roky k zásadní změně. Tradiční IŽP jsme přestali nabízet. Důvodem bylo, že náklady na distribuci tohoto typu pojištění vyhnaly počáteční poplatky strhávané z investovaných peněz na úroveň, která odporuje zájmům klienta. Nelze nijak klientovi zdůvodnit, jak je možné, že pojistné placené za celý první a často i druhý rok, je použito na úhradu počátečních nákladů místo toho, aby se ve prospěch klienta investovalo.

Naopak z našich výzkumů provedených před 3 lety vyplynulo, že klienti jsou ochotni akceptovat průběžný poplatek z každé investované částky v maximální výši 3 %.

Na základě těchto skutečností jsme před lety přestali nabízet investiční pojištění s počátečními poplatky. Základem našeho produktu je jednoduché a transparentní pojištění pro případ smrti, nemoci a úrazu. A k němu si klient může dobrovolně přidat investiční část, která nemá žádné počáteční poplatky. Právě tyto počáteční poplatky stály za všemi současnými kauzami řešenými soudy a finančním arbitrem.

A zatímco jsme počáteční poplatky zcela zrušili, jsme svědky toho, že u jiných produktů naopak vzrostly. Prvenství drží produkt, jehož počáteční poplatek je roven 250 % ročního pojistného. Tedy, pokud klient platí například 1000 Kč měsíčně, zaplatí na tomto poplatku 30 000 Kč. Allianz pojišťovna odmítá účastnit se nesmyslných závodů o zvyšování počátečních poplatků a jako první poplatek před lety zcela zrušila a již ho nikdy nezavede.

 

Týká se vaší pojišťovny problém s IŽP, na který upozornil finanční arbitr a v jednom případě týkající se Pojišťovny České spořitelny rozhodl i prvoinstanční soud?

Netýká.

Vedete nějaké soudní spory týkající se IŽP kvůli absenci vyčíslení nákladů a poplatků v uzavřených smlouvách? Pokus ano, kolik?

Nevedeme.

Měnila pojišťovna smluvní podmínky IŽP na doporučení ČNB?

Neměnila. Rozhodli jsme se sami – viz text výše.

Kolik smluv na IŽP máte s klienty uzavřených?

Asi 110 tisíc.

Jak máte upravené smlouvy, aby se problémům, na něž upozornil finanční arbitr, předešlo (prosím konkrétní specifikaci, formulaci)?

Jsou absolutně transparentní – viz text výše.

 

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.