Jaká jsou pravidla pro výpověď stavebního spoření dítěte?

31.10.2016 09:41

Jaká jsou pravidla pro výpověď stavebního spoření dítěte

Když v roce 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, zkomplikovala se situace rodičům, kteří chtěli vybírat peníze ze stavebního spoření uzavřeného na jméno nezletilého dítěte. Občanský zákoník uvádí, že k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění dítěte, potřebují rodiče souhlas soudu, pokud se nejedná o běžné záležitosti, nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Situaci v oblasti vybírání peněz ze stavebního spoření ale následně v dubnu letošního roku změnila novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

Před účinností nového občanského zákoníku bylo stavební spoření bezpečnou a jednoduchou možností uložení a zhodnocení peněz. Po uplynutí šestileté lhůty byly peníze zcela volné a bylo možné je využít jakýmkoli způsobem.

Osvobozující novela

Vzhledem k tomu, že se díky soudnímu řízení výběr peněz značně prodlužoval a nebylo předem možné odhadnout, jestli bude výběr povolen, začalo se uvažovat o změně.

Proto byla přijata novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Jejím cílem je omezit administrativu spočívající v nutnosti žádat soud o souhlas při ukončení stavebního spoření nezletilých dětí ze strany jejich zákonných zástupců. Zařazení ukončení stavebního spoření mezi běžnou správu majetku má znamenat snížení počtu soudních řízení, čímž dojde i k úsporám ve státním rozpočtu.


Jak je to nyní

V současné době je proto situace taková, že rodiče mohou vypovědět stavební spoření svých nezletilých dětí bez souhlasu soudu a dostat se tak k penězům, přestože i v této chvíli zákon stanoví určité podmínky. Bez souhlasu soudu je totiž možné peníze vybrat jen v případě, že je smlouva ukončena po uplynutí šestileté vázací lhůty, a v případě, že zákonní zástupci jednají ve shodě, tzn. že žádný ze zákonných zástupců není proti ukončení smlouvy a vybrání peněz.

Ve všech ostatních případech se přístup k nezletilým účastníkům nemění a zákonní zástupci musí mít k nakládání s majetkem nezletilého dítěte schválení soudu.

Zdroj: https://www.dtest.cz/clanek-5429/jaka-jsou-pravidla-pro-vypoved-stavebniho-sporeni-ditete?&utm_source=novinky161031&utm_medium=email&e_id=9262&a_id=3941

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.