Co kryje povinné ručení

28.12.2015 12:28

Jaké škody lze krýt z povinného ručení, ví podle výzkumu Partners jen zhruba každý druhý: 48 % dotazovaných si správně myslí, že jednoduše řečeno povinné ručení kryje újmu na zdraví a na majetku třetích osob, ale také újmu na zdraví blízkých osob a ušlý zisk, pokud souvisí se škodou na zdraví, vyjma řidiče vozidla, který škodu způsobil. Povinné ručení se potom vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla. Pojištěný má právo, aby za něho pojistitel uhradil:

1.    způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,

2.    způsobenou újmu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat,

3.    ušlý zisk,

4.    účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením jen v případě marného uplynutí lhůty k vyřízení pojistné události nebo neoprávněného odmítnutí, anebo neoprávněného krácení pojistného plnění pojistitelem.

 

Řidič je zodpovědný za všechny cestující v jeho autě, a to ať už se jedná o rodinné příslušníky, tak o cizí lidi. "Své odpovědnosti se také v případě nehody nelze nijak zbavit, a to ani sepsáním určité „dohody“ před jízdou, jak se o to někteří řidiči zejména v začátcích spolujízdy v Česku pokoušeli," varuje jedna z pojišťoven. Ani to nemá smysl, pokud platíte povinné ručení. Z povinného ručení viníka je standardně hrazeno například bolestné, náklady na léčení, ušlá mzda, případně renta a podobně všech poškozených účastníků nehody. 

Je potřeba si uvědomit, že povinným ručením nechráníme pouze „ty druhé na silnici“, ale i svou rodinu, a proto věnujte pozornost limitům, která si k povinnému ručení sjednáváte.

Uvedeme jeden příklad z praxe: Dva dětské životy (4 a 12 let) byly zmařeny na cestě z Prahy do Chrudimi. Otec vezl své dvě děti k babičce, cesta probíhala bez problémů po přehledné komunikaci, která však byla místy kluzká. V jedné zatáčce vozidlo dostalo smyk a narazilo do stromu. Mladší z dětí podlehlo vážným zraněním při převozu do nemocnice a starší sice přežilo, ale v podstatě přišlo o dětství a změnil se mu celý život, protože nadále bude připoutáno na lůžko. Otec „vyvázl“ s omezenou pohyblivostí páteře a po nehodě se již nemohl vrátit do původního zaměstnání. Léčení jeho zranění trvalo rok a následná péče s pomocí ošetřovatelky dalšího půl roku. Starší syn se už nikdy společensky neuplatní, dostává měsíčně 5000 korun na výpomoc v domácnosti a bude mu vyplácena ztráta na výdělku až do jeho 65 let. Celkové náklady na léčení, kapitalizované renty, výplata za ztížení společenského uplatnění, bolestné, výpomoc v domácnosti, přestavění bytu, nehledě na stálou péči a psychickou újmu celé rodiny atd. pravděpodobně přesáhne 60 milionů korun. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla bylo sjednáno pouze s limitem pojistného plnění 35 milionů korun na každého zraněného, a zbytek nákladů tudíž půjde z rozpočtu rodiny. Pokud by měl sjednaný limit pojistného plnění do 100 milionů korun, který nabízí většina pojišťoven, bylo by o vše postaráno.

Zpět

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.